en

Dealers

USA

New York
Tel.: +1 (650) 285 80 76

Germany

Hamburg
Tel.: +49-162-5240784

Poland

Poznan
Pleasure by Ann
Spychalskiego 8/38,
61-543
Tel.: +48-784-108-385

Ukraine

Kyiv
Especial Home
Sagaydachnogo st. 20A,
2 floor, "Mayetok" shopping mall
Tel.: +38 095 096 33 43
Tel.: +38 098 177 25 54
Kyiv
LARES & PENATES
Kazymira Malevicha st. 15
Tel: +38 044 592 51 50
Tel: +38 097 82 82 689
Tel: +38 066 049 83 10
Kyiv
His.ua
Ivana Fedorova st. 1
Tel.: +38 044 331 11 32
Tel.: +38 095 490 22 77
Kyiv
Salon - Design Shop
Vadyma Getmana st. 6
Tel.: +38 050 445 77 74
Kyiv
Prostir 86
Kazymira Malevicha st. 86P
Tel.: +38 098 483 08 60
Kyiv
Dizaap
Mehanizatoriv st. 2, office 498
Tel.: +38 044 384 21 44
Kharkiv
Svoyeridne
Alchevsky family st. 39
Tel.: +38 050 908 87 87
Kyiv
Kupistul.ua
Larisy Rudenko st. 6A
Tel.: +38 044 360 87 89
Uzhhorod
Uzhhorod
Babyaka st., 48
Tel.: +38 050 989 19 60